PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. Crt.

Cod

Denumirea analizei de laborator

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

 

 

Hematologie                                  

 

1.

2,6001

Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)    

14,01

2.

2,6002

Numărătoare reticulocite                                    

5,62

3.

2,6003

Examen citologic al frotiului sanguin*3)                       

18,62

4.

2.6040

VSH*1)                                                         

2,63

5.

2,60501

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 

7,54

6.

2,60502

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)                

7,88

7.

2,6059

Anticorpi specifici anti Rh la gravidă                      

7,54

8.

2,6101

Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 

14,68

9.

2,6102

APTT                                                         

12,3

10.

2,6103

Fibrinogenemie*1)                                              

13,68

 

 

Biochimie - serică şi urinară                      

 

11.

2,1002

Proteine totale serice*1)                                       

7,04

12.

2,1003

Electroforeza proteinelor serice*1)                            

15,2

13.

2,10063

Feritină serică    *1)                                          

40,00