CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-01                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995
e-mail: sanradex@yahoo.com, sanradex@gmail.com
web: www.sanradexdej.ro

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

          Stimate  client,
   În conformitate cu politica S.C. Centrul Medical SANRADEX S.R.L., calitatea serviciilor oferite reprezintă prioritatea absolută.
Societatea noastră doreşte să satisfacă pe deplin solicitările şi aşteptările dumneavoastră.
Pentru aceasta, dorim să identificăm în timp real necesităţile şi nemulţumirile dumneavoastră pentru a putea întreprinde acţiunile corective şi preventive necesare.
Pentru evaluarea serviciilor medicale şi a analizelor de laborator S.C. Centrul Medical SANRADEX S.R.L., vă rugăm să ne acordaţi puţin din timpul dvs. şi să completaţi acest formular, iar observaţiile dumneavoastră vor fi tratate cu maximă urgenţă.
În acest mod ne ajutaţi să creştem calitatea serviciilor oferite şi să optimizăm procesul de furnizare a serviciilor medicale şi a analizelor de laborator. Vă mulţumim !
          Cu stimă,
             DIRECTOR
                 POP RADU VALER
                                                            CHESTIONAR DE EVALUARE

NUME CLIENT: .................................................................................................................................


I.    CALITATEA SERVICIILOR
1.    Bazat pe experienţa dumneavoastră, cât de mulţumit sunteţi de calitatea serviciilor medicale şi analizele de laborator furnizate de S.C. Centrul Medical SANRADEX S.R.L. ?

a) Servicii medicale
    [_] foarte mulţumit          [_] mulţumit               [_] satisfăcător            [_] nemulţumit        [_] foarte nemulţumit
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
b)  Analize de laborator 
    [_] foarte mulţumit          [_] mulţumit               [_] satisfăcător            [_] nemulţumit        [_] foarte nemulţumit
         
                                                                                                                                                                    
Comentarii sau recomandări:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

II. COMUNICARE, RELAŢIA CU CLIENTUL
1.Cum apreciaţi modul de comunicare al personalului din cadrul policlinicii?

    [_] foarte mulţumit          [_] mulţumit               [_] satisfăcător            [_] nemulţumit        [_] foarte nemulţumit
       

2.Cum evaluaţi modul de comportare al personalului din cadrul S.C. Centrul Medical SANRADEX S.R.L.

    [_] foarte mulţumit          [_] mulţumit               [_] satisfăcător            [_] nemulţumit        [_] foarte nemulţumit
       


Comentariisaurecomandări:______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

CLIENT : _______________________                              
   
Semnătura:______________________                                  Data: __________________

NOTĂ: -  Răspunsurile dvs. sunt foarte importante. Chestionarele cu răspunsurile completate vor genera analiza nemulţumirilor şi vor fi supuse atenţiei conducerii policlinicii S.C. Centrul Medical SANRADEX S.R.L..
             -  Acordarea punctajului: FM=10; M=8, S=6; N=3; FN=0, NEC= nu se punctează

 

 

ANUL 2022

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE AL CLIENTILOR

NR...12..../DATA ÎNTOCMIRII....17 februarie 2023...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Manu Simona Hilde__
             ____________________________
             ____________________________

Numarul de clienti la care a fost distribuit chestionarul de masurare a gradului de satisfactie, pâna la data întocmirii prezentului raport __240__.
Din care:/>
Total pacienti:/: Numarul de pacienti care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __240_.
          foarte multumiti:                 ____234 ______ Procent: ____97,08%__
          multumiti:                             _____6_______ Procent: ___2,92%_
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________

Total medici colaboratori:/: Numarul de medici colaboratori care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __63_.
          foarte multumiti:                 ____63 _______ Procent: ____100,00%__
          multumiti:                             _____________ Procent: ___________
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________


Data predarii raportului:__17 februarie 2023___
Raport de actiuni corective/preventive (daca este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2021

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE AL CLIENTILOR

NR...11..../DATA ÎNTOCMIRII....19 ianuarie 2022...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Manu Simona Hilde__
             ____________________________
             ____________________________

Numarul de clienti la care a fost distribuit chestionarul de masurare a gradului de satisfactie, pâna la data întocmirii prezentului raport __350__.
Din care:/>
Total pacienti:/: Numarul de pacienti care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __240_.
          foarte multumiti:                 ____233 ______ Procent: ____97,08%__
          multumiti:                             _____7_______ Procent: ___2,92%_
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________

Total medici colaboratori:/: Numarul de medici colaboratori care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __74_.
          foarte multumiti:                 ____74 _______ Procent: ____100,00%__
          multumiti:                             _____________ Procent: ___________
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________


Data predarii raportului:__19 ianuarie 2022___
Raport de actiuni corective/preventive (daca este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2020

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE AL CLIENTILOR

NR...10..../DATA ÎNTOCMIRII....04 februarie 2021...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Manu Simona Hilde__
             ____________________________
             ____________________________

Numarul de clienti la care a fost distribuit chestionarul de masurare a gradului de satisfactie, pâna la data întocmirii prezentului raport __312__.
Numarul de clienti care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __312_.

          foarte multumiti:                 ____289 ________ Procent: ____92,62%__
          multumiti:                             _____23_________ Procent: ___7,38%_
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________

Data predarii raportului:__04 februarie 2021___
Raport de actiuni corective/preventive (daca este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2019

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE AL CLIENTILOR

NR...9..../DATA ÎNTOCMIRII....20 februarie 2020...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numarul de clienti la care a fost distribuit chestionarul de masurare a gradului de satisfactie, pâna la data întocmirii prezentului raport __234__.
Numarul de clienti care a completat si transmis chestionarul de masurare a gradului de satisfactie al clientului, pâna la data întocmirii prezentului raport __234_.

          foarte multumiti:                 ____217 ________ Procent: ____92,73%__
          multumiti:                             _____17_________ Procent: ___7,27%_
          satisfacuti/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemultumiti:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemultumiti:             ______________ Procent: ___________

Data predarii raportului:__20 februarie 2020___
Raport de actiuni corective/preventive (daca este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2018 -

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...8..../DATA ÎNTOCMIRII....22 ianuarie 2019...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __239_.

          foarte mulţumiţi:                 ____216 ________ Procent: ___90.37%_____
          mulţumiţi:                             _____23_________ Procent: ___9.63%____
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__22 ianuarie 2019___
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2017 - 01.07.2017 -  31.12.2017

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...7..../DATA ÎNTOCMIRII....10 ianuarie 2018...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __103__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __103_.

          foarte mulţumiţi:                 ____95 ________ Procent: ____92,25%__
          mulţumiţi:                             _____8_________ Procent: ___7,75%_
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__10 ianuarie 2018___
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. ___/________

 

 

 

ANUL 2017 - 01.01.2017 -  30.06.2017

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...6..../DATA ÎNTOCMIRII....10 iulie 2017...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __110__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __110_.

          foarte mulţumiţi:                 ____110 ________ Procent: ____90,0%__
          mulţumiţi:                             _____10_________ Procent: ___10,0%_
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__10 iulie 2017___
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. ___/________

 

 

ANUL 2016 - 01.01.2016 -  30.06.2016

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...5..../DATA ÎNTOCMIRII....30 iunie 2016...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __114__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __114_.

          foarte mulţumiţi:                 ____100 ________ Procent: ____87,8%__
          mulţumiţi:                             _____14_________ Procent: ___12,2%_
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__30 iunie 2016____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. _5_/_30.06.2016_______

 

 

 

ANUL 2014 - Aprilie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...4..../DATA ÎNTOCMIRII....30 aprilie 2014...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __22__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __22_.

          foarte mulţumiţi:                 ____19 ________ Procent: ____86.4%__
          mulţumiţi:                             _____3________ Procent: ____13.6%__
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__31 martie 2014____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. _4_/_30.04.2014_______

 

 

 

 

ANUL 2014 - Martie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...3..../DATA ÎNTOCMIRII....31 martie 2014...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __25__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __25_.

          foarte mulţumiţi:                 ____23 ________ Procent: ____92.0%__
          mulţumiţi:                             _____2________ Procent: ____18.0%__
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__31 martie 2014____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. _3_/_31.03.2014_______

 

 

 

ANUL 2014 - Februarie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...2..../DATA ÎNTOCMIRII....28 februarie 2014...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __32__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __32_.

          foarte mulţumiţi:                 ____28 ________ Procent: ____87.5%__
          mulţumiţi:                             _____4________ Procent: ____12.5%__
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__28 februarie 2014____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. _2_/_28.02.2014_______

 

 

ANUL 2014 - Ianuarie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...1..../DATA ÎNTOCMIRII....31 ianuarie 2014...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __24__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __24_.

          foarte mulţumiţi:                 ____22 ________ Procent: ____91.66%__
          mulţumiţi:                             _____2________ Procent: ____8.34%__
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__31 martie 2014____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. _1_/_31.01.2014_______

 

 

ANUL 2013 - Decembrie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...2..../DATA ÎNTOCMIRII....30 decembrie 2013...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __119__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __119_.

          foarte mulţumiţi:                 ____101______ Procent: ___84.9%____
          mulţumiţi:                            ______18_____ Procent: ___  15.1%____
          satisfăcuţi/acceptabil:       ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__31 decembrie 2013____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. __/________

 

  

ANUL 2013 - Iunie

 

CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...1..../DATA ÎNTOCMIRII....30 iunie 2013...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __178__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __178_.

          foarte mulţumiţi:                 ____157______ Procent: ___88.2%____
          mulţumiţi:                            ______21_____ Procent: ___  11.8%____
          satisfăcuţi/acceptabil:       ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__30 iunie 2013____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. __/________

 

 

ANUL 2012 - Decembrie

 

CENTRUL MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...4..../DATA ÎNTOCMIRII....28 decembrie 2012...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __163__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __163_.

Servicii medicale:
          foarte mulţumiţi:                 ____151______ Procent: ___92.63%____
          mulţumiţi:                            ______12_____ Procent: ___  7.47%____
          satisfăcuţi/acceptabil:       ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Analize laborator:
                   foarte mulţumiţi:        ____158______ Procent: ____96.93%__
          mulţumiţi:                             _____5______ Procent: _____3.07%___
          satisfăcuţi/acceptabil:       ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Comunicarea personalului cu pacientul:
          foarte mulţumiţi:                 ____160_______ Procent: ____98.15%__
          mulţumiţi:                            _____  3_______ Procent: ____1.85%___
          satisfăcuţi/acceptabil:       ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:            ______________ Procent: ___________

Comportamentul personalului cu pacientii:
          foarte mulţumiţi:                 ____163_______ Procent: ____100%____
          mulţumiţi:                             ______________ Procent: ___________
          satisfăcuţi/acceptabil:        ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                        ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:             ______________ Procent: ___________

Data predării raportului:__28 decembrie 2012____
Raport de acţiuni corective/preventive (dacă este cazul): nr. __/________

 

ANUL 2012 - IUNIE

 

 CENTRUL  MEDICAL SANRADEX S.R.L.               F-LS-04-02                               STR.Regina Maria nr.15A
Loc.Dej, Jud.Cluj, Cod Postal 405200
Telefon: 0723187578, 0264/212995, 0264/211675
e-mail: sanradex@yahoo.com
web: www.sanradexdej.ro

RAPORT DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE AL CLIENŢILOR

NR...3..../DATA ÎNTOCMIRII....30 iunie 2012...


Întocmit de:__dr. Pop Radu Valer__
             __dr. Rudareanu Natalia__
             ____________________________
             ____________________________

Numărul de clienţi la care a fost distribuit chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie, până la data întocmirii prezentului raport __189__.
Numărul de clienţi care a completat şi transmis chestionarul de măsurare a gradului de satisfacţie al clientului, până la data întocmirii prezentului raport __189_.

Servicii medicale:
          foarte mulţumiţi:             ____177______ Procent: ___93.65%____
          mulţumiţi:                        ______12_____ Procent: ___   6.35%____
          satisfăcuţi/acceptabil:   ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                   ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:        ______________ Procent: ___________

Analize laborator:
          foarte mulţumiţi:             ____173______ Procent: ____91.53%___
          mulţumiţi:                        _____16______ Procent: ____   8.57%___
          satisfăcuţi/acceptabil:   ______________ Procent: ___________
          nemulţumiţi:                    ______________ Procent: ___________
          foarte nemulţumiţi:         ______________ Procent: ___________

Comunicarea personalului cu pacientul:
          foarte mulţumiţi:              ____183_______ Procent: ____96.82%_
          mulţumiţi:                         ______6_______ Procent: ____3

Copyright © 2007-2023 KYO INC. | Toate drepturile rezervate