POLITICA DE CONFIDETIALITATE

A CENTRULUI MEDICAL SANRADEX SRL

 

CENTRUL MEDICAL SANRADEX SRL, persoanã juridicã românã cu sediul în Municipiul Dej, str.Regina Maria, nr.15 A, jud.Cluj, înregistratã la Registrul Comertului Cluj sub nr.J12/646/2001, cod unic de înregistrare 13863330, în calitate de operator de date vã facem cunoscută aceastã Notă de informare pentru explicarea modului în care se efectueazã prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal.

Aceasta Nota de informare se aplicã prelucrãrii datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului www.sanradexdej.ro/medical

Dacã nu vã încadrati in categoria precizatã mai sus vã rugãm sã contactati dpo_sanradex@yahoo.com şi vã vom furniza o Notã de informare corespunzãtoare situaţiei dumneavoastrã.

Nu colectãm şi nu prelucrãm datele dumneavoastrã cu caracter personal deoarece structura site-ului nu permite abonarea la newsletter, nu permite postarea de comentarii pentru articolele si materialele video care apar pe site, nu permite raportarea eventualelor probleme legate de site.

Pentru transmiterea unor eventuale mesaje catre diferitele departamente ale Centrului Medical Sanradex site-ul dispune de sectiunea " CONTACT", In cadrul acestei sectiuni se solicita vizitatorilor mentionarea numelui, a numãrului de telefon şi a adresei de e-mail pentru o posibila contactare si oferirea unui raspuns sau indrumare in ceea ce priveste aspectul sesizat de vizitator. Mesajele de contact nu sunt pãstrate în arhiva contului de e-mail precizat în sectiunea "Contact" ci sunt sterse periodic dupã solutionarea aspectelor sesizate. Site-ul nu retine numele vizitatorilor, numãrul de telefon şi adresa de e-mail ale acestora. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal din aceasta sectiune a site-ului (numele, numãrul de telefon şi adresa de e-mail) va avea in vedere aducerea la cunoştinta persoanei vizate a acestei prelucrãri şi obtinerea de la persoana vizatã a consimtãmântului sãu expres în vederea prelucrãrii. Scopul prelucrãrii va fi în vederea încercãrii de solutionare a aspectelor sesizate de vizitatorul site-ului www.sanradexdej.ro/medical.

Nu vindem, nu transferãm şi nu stocãm datele dvs. cu caracter personal unor terte pãrti.

Datele dvs. personale vor fi vizualizate de un numãr redus de membri ai personalului : receptie/secretariat, conducerea unor departamente, juridic si IT. Acesti membri ai personalului sunt supusi unor obligatii de confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Site-ul nu foloseste cookie-uri pentru personalizarea continutului si a anunturilor şi pentru a oferi functii de retele sociale sau pentru analizarea traficului.

Puteti sã ne solicitati sã vã confirmãm dacã datele dumneavoastrã cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi. In anumite circumstante aveti dreptul sa ne solicitati sã stergem datele dvs.cu caracter personal. Intentionãm sã pãstrãm datele dumneavoastrã cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadã care nu depãseste perioada necesarã pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Nota de informare. În cazul în care prelucrãm datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimtãmântului dvs. aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada și cu scopul prevãzut în consimtãmântul dvs., cu exceptia cazului în care vã retrageti sau limitati consimtãmântul înainte de expirarea acestei perioade.

Pentru orice alte informatii, intrebãri sau nelãmuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacã doriti sã vã exercitati un drept puteti contacta Responsabilul privind confidentialitatea datelor cu caracter personal la urmãtoarea adresã de e-mail: dpo_sanradex@yahoo.com sau trimiteti o scrisoare în atentia acestuia la urmãtoarea adresã :Centrul Medical Sanradex SRL, Dej, str.Regina Maria nr.15 A, jud. Cluj.

Prezenta notã de informare poate fi actualizatã şi completatã periodic prin postarea de noi variante pe site-ul nostru. Vã rugãm sã consultati aceastã Notã de informare periodic pentru orice modificãri.

 

Conducerea unității.

 

Copyright © 2007-2023 KYO INC. | Toate drepturile rezervate